ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Ако прашате зошто најуспешните брендови, како Кока Кола, една од најуспешните  корпорации во светот, која  нема  потреба од маркетинг, сепак е на врвот на дигиталниот и традиционалниот маркетинг, одговорот е едноставен.

Ниеден бизнис не смее да си дозволи да функционира без присуство на дигитален или традиционален маркетинг. Денешницата е преплавена од дигиталниот маркетинг, кој е предводен од социјалните мрежи како Facebook, Instagram, Twitter, исто така поврзан е со Google AdWords, и со тоа доаѓаме до нова етапа која дигиталниот маркетинг го прави основата во успешна и врвна корпорација. Најразличните алатки како Google Analytic кои овозможуваат непрекинато следење на сите маркетинг кампањи придонесуваат уште толку нови информации за клиентот, како тој доаѓа до продуктот кој му е рекламиран, и со тоа се олеснува целта  на дигиталниот маркетинг, а тоа е реализацијата дека целиот труд во секој бизнис споена со дигиталниот маркетинг вродува неспоредлив успех.