#Совети&Новости

МАРКЕТИНГОТ Е ИНВЕСТИЦИЈА, А НЕ ТРОШОК

Многу компании во маркетингот гледаат трошок, активирајќи го само тогаш кога има потреба од зголемување на продажбата. Како резултат на ова, компаниите целат кон тоа да се заштеди во трошоците за маркетинг по секоја цена. Но, колку е тоа паметно?

Наместо маркетингот, тие определуваат буџет кој е важен за компаниските основни потреби, дали тоа е нови вработени, или пак нешто друго кое сметаат дека ќе донесе инстантно подобрување на бизнисот.

Со овој начин на размислување, многу компании ја испуштаат големата слика за сопствениот бизнис. Без нови клиенти и без континуирана продажба, на крајот нема да има ни бизнис.

Еве што има кажано познатиот бизнис гуру Петер Друкер на оваа тема:

Peter Drucker
Peter Drucker
Read More
„Целта на еден бизнис е да создаде клиент, и поради тоа бизнисот има две – и само две основни функционалности: маркетинг и иновативност. Маркетингот и иновативноста носат резултати, а сè останато надвор од овие две функционалности е само трошок.”

Маркетингот е инвестиција, а не трошок!

Компаниите кои во маркетингот гледаат како инвестиција која им помага во раст на бизнисот, неопходно е да го задржат тој тренд за континуирано да расте бројот на клиентите, а со тоа и продажбата.

Сите бенефити од маркетингот допринесуваат во раст на долги стази. Истражувањата покажале дека компаниите кои работат со дефиниран маркетинг план, го забрзуваат растот на компанијата за 30%. Додека пак 71% од компаниите во светот кои доживуваат континуиран раст веќе работат со дефиниран маркетинг план.

Компаниите не можат да си дозволат да функционираат без професионален маркетинг тим и план. Одлуката да не се инвестира во маркетинг прави бизнисот да „тапка во место” без никаков прогрес.

Маркетингот не е само за денес, или пак за одреден период. Успешните компании инвестираат во маркетингот без престан, со однапред дефинирани цели, таргети и планови за менаџирање на потенцијална криза.

© 2014-2021

Пополнете ја формата и откако ќе ја разгледаме Вашата порака нашиот тим ќе Ве контактира!