• Категории :Визуелен идентитет
  • Датум :25 јуни, 2017
  • Клиент :ARTIS е компанија која специјализира во две дејности, Градежни материјали и Модно производство. Секоја дејност е уникатна сама по себе и поради таа причина, за секоја дејност беше неопходно да се креира корпоративен визуелен идентитет.

Визуелен идентитет

Дизајниравме целосен визуелен идентитет, во целосна синхронизација со мисијата на брендот. Дејноста за градежни материјали е претставена со визуелен идентитет дизајниран со внимателно селектирана вселенска градиент сина боја, симбиотично пресликана во секој дел од брендот.

Дали сте заинтересирани за некои од наведените услуги?