• Категорија:Визуелен идентитет & веб развој
  • Датум:март, 2018
  • Клиент:Биомелан е компанија/фабрика која произведува органски и природни сокови.

Чекор 01

Визуелен идентитет

 Целосен ре-дизајн на визуелниот идентитет на Биомелан со цел да се приикаже мисијата во идеално светло.

Чекор 02

Дизајн на Пакување

Ние го дизајниравме пакувањето за органски и природни сокови на Биомелан обидувајќи се да ги рефлектираме главните клучни поенти на брендот, а тоа се здравје и добросостојба. 

Чекор 03

Дизајн на веб & Развој

Веб-страната е главниот атрибут на целта на брендот. Ја дизајниравме веб-страната целосно синхронизирана со мисијата на Биомелан. 

Дали сте заинтересирани за некои од наведените услуги?