• Категорија:Визуелен идентитет & веб развој​
  • Датум:април, 2017
  • Клиент:Катерина Котларевска е долгогодишен претприемач на повеќе брендови. Таа е темелен професионалец во својата работа и ние се обидовме тоа да го рефлектираме на нејзините платформи.

Katerina Kotlareska

Чекор 01

Визуелен идентитет

Касиа Евентс беше предизвик што го прифативме на драго срце. Предизвикот се состоеше во различноста на гранките на брендот. Бррендот се специјализира во организирање на настани, коктел забави, прослави и сл.

Чекор 02

Веб дизајн & разбој

Дизајниравме веб-страна за Касиа Евентс, фокусирана на прилагодливост и синхонизираност со целта на брендот. Освен веб-страната на Касиа Евентс, дизајниравме и веб-страна на продолжените гранки од Касиа брендот, а тоа е Бизнис кафе Северна Македонија.

Чекор 03

Визуелен идентитет и маркетинг стратегија за секој настан

Секој настан организиран од Касиа Евентс е брендиран од страна на нашата агенција. Ние целиме да комуницираме на секоја тема што го претставува настанот преку креирање на креативи кои ангажираат внимание.

Дали сте заинтересирани за некои од наведените услуги?