• Категорија :Дизајн на веб-страна и развивање на Маркетинг стратегија
  • Датум :Јули, 2019
  • Клиент :Urban Garden, станбено-деловен комлпекс. Сопствениците на Urban Garden ни пристапија со потребата за комплетна маркетинг стратегија за тоа како брендот/комплексот ќе биде претставен. Решението се состоее од дизајнирање на веб-страна и развивање на маркетинг стратегија синхронизирана со мисијата и визијата на брендот.

Чекор 01

Веб страна

Познавајќи ја моќта на поседување на веб-страна, воедно и континуираната промоција што веб страната сама по себе ја овозможува, нашето решение се состоеше од дизајн на веб страна која ќе ги опфати сите детали на самиот комплекс, планот позади неговото создавање, исто така и целта, овозможување на урбан живот на граѓаните. 

Чекор 02

Маркетинг Стратегија

Познавајќи ја предноста на создавање на уникатна комуникација измеѓу брендот и клиентот, но во исто време избегнувајќи го претставувањето на брендот само од “продажен аспект”, дојдовме до развивање на детална маркетинг стратегија со која го дефиниравме “јазикот” и “тонот на гласот” на Urban Garden. Маркетинг стратегијата се рефлектира на секое поле од брендот и е во симбиоза со целта да се постигне голем приход.

Дали сте заинтересирани за некои од наведените услуги?