КЛИЕНТ

URBAN GARDEN

Сопствениците на Urban Garden ни пристапија со потребата за комплетна маркетинг стратегија за тоа како брендот/комплексот ќе биде претставен.

urban-garden-logo.png
Креативност, ефикасност и професионалност се самo неколку од причините поради кои ги препорачуваме Pageland за соработка. Со внимателно и посветено креирање на нашата маркетинг стратегија и веб страна, успешните резултати се секојдневни.
Андреа Б.
Архитект

РЕШЕНИЕ

Маркетинг Стратегија

Познавајќи ја предноста на создавање на уникатна комуникација измеѓу брендот и клиентот, но во исто време избегнувајќи го претставувањето на брендот само од “продажен аспект”, дојдовме до развивање на детална маркетинг стратегија со која го дефиниравме “јазикот” и “тонот на гласот” на Urban Garden. Маркетинг стратегијата се рефлектира на секое поле од брендот и е во симбиоза со целта да се постигне голем приход.

Изработка на веб страна

Познавајќи ја моќта на поседување на веб-страна, воедно и континуираната промоција што веб страната сама по себе ја овозможува, нашето решение се состоеше од дизајн на веб страна која ќе ги опфати сите детали на самиот комплекс, планот позади неговото создавање, исто така и целта, овозможување на урбан живот на граѓаните. 

Plus laptop device
urban-garden-website-mockup.jpg
Plus mobile device
uggoogle.png

Дигитално рекламирање

Моќта на Google. Претставувањето на брендот во дигиталниот свет е круцијално, особено кога станува збор за Google пребарувањето и Google Display network. Органското и платеното рекламирање е најважниот чекор во градење на свесност на брендот.

социјални медиуми

Моќта на социјалните медиуми. Ние ја разбираме важноста во тоа брендот да е присутен на социјални медиуми со уникатен изглед кој ќе е препознатлив, со леснотија во комуникацијата. Секој аспект на дизајнот потребно е да се рефлектира на секој дигитален канал.

Device mobile
2uginsta.png
uginsta.png

Пополнете ја формата и откако ќе ја разгледаме Вашата порака нашиот тим ќе Ве контактира!