fbpx

Клиент

Artis

Датум

јуни, 2017

Барање

ARTIS е компанија која специјализира во две дејности, Градежни материјали и Модно производство. Секоја дејност е уникатна сама по себе и поради таа причина, за секоја дејност беше неопходно да се креира корпоративен визуелен идентитет.

Решение

  • Креирање на визуелен идентитет

Чекор 1. Визуален идентит

Дизајниравме целосен визуелен идентитет, во целосна синхронизација со мисијата на брендот. Дејноста за градежни материјали е претставена со визуелен идентитет дизајниран со внимателно селектирана вселенска градиент сина боја, симбиотично пресликана во секој дел од брендот.

Пополнете ја формата