fbpx

Клиент

Биомелан

Датум

март, 2018

Барање

Биомелан е компанија/фабрика која произведува органски и природни сокови. Клиентот сакаше дизајн на целосен корпоративен идентитет, воедно и веб страна.

Решение

  • Креирање на визуелен идентитет
  • Дизајн на пакување
  • Изработка на веб страна

Чекор 1. Градење на бренд

Целосен ре-дизајн на визуелниот идентитет на Биомелан со цел да се приикаже мисијата во идеално светло.

Чекор 2. изработка на веб страна

Веб-страната е главниот атрибут на целта на брендот. Ја дизајниравме веб-страната целосно синхронизирана со мисијата на Биомелан. 

Чекор 3. Дизајн на пакување

Ние го дизајниравме пакувањето за органски и природни сокови на Биомелан обидувајќи се да ги рефлектираме главните клучни поенти на брендот, а тоа се здравје и добросостојба.

Пополнете ја формата