КОИ СМЕ НИЕ

Pageland е агенција која ги нуди сите маркетинг услуги на едно место. Таа беше „оживеана“ од страна на двајца основачи во 2014 година, кои со помош на океан од идеи се опсесивни со резултати а не со исход.

По изминати 5 години, сега Pageland е водена од тим коj цели да му помогне на секој бренд да ги дефинира и надмине своите цели, преку бленд на креативна и стратешка визија. Низа од нашите вештини, преку книга водич за брендот, до дизајн на книга, преку фотографија, до видео, од маркетинг стратегија до веб-дизајн, сè е преплетено заедно за да можеме да постигнеме развој на брендот.

Наша цел

Целта на нашата агенција е да ги поддржува нашите клиенти во секој чекор од нивниот деловен развој. Ние се стремиме да ви помогнеме да го доживеете вашиот деловен раст и воедно да бидеме долгогодишни партнери.

Наши услуги

Вработуваме!

Сакаш ли да бидеш дел од нашиот тим?